İletişim Formu

Pelay Gıda San. ve Tic. A.Ş. Sanayi Mah. 1678 Sk. No: 19 Esenyurt/İstanbul

Telefon: +90 212 672 97 12

Fax: +90 212 672 10 09

E-Mail: info@chokolaj.com.tr